Tư Vấn
Tư Vấn
Cập nhật ngày: 23/09/11
Hệ thống quản lý:
 
Trung tâm đang thực hiện tư vấn giúp các tổ chức và doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống qủan lý tiên tiến:
  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 
  • Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004
  • Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2005
  • Thực hành tốt sản xuất theo GMP-ASEAN, GMP-WHO
  • Hệ thống kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm HACCP
Chuyên môn kỹ thuật:
 
  • Lập dự án đầu tư phòng thí nghiệm
  • Tư vấn lắp đặt thiết bị, thiết kế phòng thí nghiệm
 
Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ :
 
KS. Nguyễn Chí Tâm _ Tel: 0292.3830353 _ Mobile : 0914.127123
Các Tin Đào Tạo Khác: