THỬ NGHIỆM
Giới Thiệu Thử Nghiệm
Cập nhật ngày: 10/10/11
GIỚI THIỆU CHUNG
 
Các phòng thử nghiệm của CATECH được thành lập từ năm 1979 và từng bước trang bị các thiết bị hiện đại từ nguồn đầu tư của thành phố, dự án của UNIDO và nhất là từ Dự án Trung tâm Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (như Sắc ký khí GC/MS, Sắc ký lỏng HPLC/MS, Quang phổ phát xạ ICP, Quang phổ hấp thu AAS, Quang phổ hồng ngoại FTIR, Quang phổ huỳnh quang, Quang phổ so màu UV-VIS, 5 nguyên tố CHNS/O, Phân tích Acid amin, Phân tích trị số Octan, Đo hàm lượng cacbon vi tự động, Đo áp suất hơi của xăng/ LPG, Đo độ nhớt động học, Đo nhiệt trị tự động, …)
 
Đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ trong và ngoài nước.
Các phòng thử nghiệm của CATECH đều được công nhận phù hợp với Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, gồm các lĩnh vực chính:
 
 
 
Thực Phẩm Hàng Tiêu Dùng
Môi Trường Vật Liệu Xây Dựng
Hóa Lý An Toàn Điện
Dầu Khí Cơ Khí & NDT
   
 
 
Liên hệ
Nguyễn Khánh Ngọc
ĐT: 02923. 732396
Email: hoasinh@catech.vn
Các Tin Thử Nghiệm Khác: