KĐ Dung Tích
Kiểm định dung tích
Cập nhật ngày: 05/03/14
STT TÊN PHƯƠNG TIỆN PHẠM VI ĐO
1 Cột đo xăng dầu Q đến 100 L/phút
2
Phương tiện đo dung tích thông dụng:
- Ca đong
- Bình đong
- Thùng đong
Đến 100 L

 
Các Tin Kiểm Định Khác: