KĐ Điện - Điện Tử
Kiểm định điện - điện tử
Cập nhật ngày: 05/03/14
STT TÊN PHƯƠNG TIỆN PHẠM VI ĐO
1 Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng
U đến 220 V
I đến 100 A
2 Phương tiện đo điện trở tiếp đất (10-1 ÷ 104ohm

 
Các Tin Kiểm Định Khác: