HC Lực
Hiệu chuẩn Lực
Cập nhật ngày: 05/03/14
 
STT TÊN PHƯƠNG TIỆN PHẠM VI ĐO
1 Máy thử độ bền kéo nén (0 ÷ 3000) kN
2 Máy thử nén và kéo thép (0 ÷ 3000) kN
3 Dàn ép cọc thủy lực đến 250 tấn
4 Kích thủy lực (0 ÷ 5000) kN
5 Phương tiện đo lực (0 ÷ 5000) kN
5.1 Vòng lực  
5.2 Máy cắt đất (3 vòng lực)  
5.3 Máy nén tam liên (3 đòn)  
5.4 Máy xuyên tĩnh  
5.5 Máy nén CBR  
5.6 Máy nén Marshall  
5.7 Load cell  
5.8 Búa thử bê tông  
5.9 Dụng cụ thử lực các loại sợi  

 
Các Tin Hiệu chuẩn Hóa lý - Mẫu Chuẩn Khác: