Giới Thiệu Chung
Giới Thiệu
Cập nhật ngày: 23/09/11

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 3948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, là tổ chức sự nghiệp Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Cần Thơ, thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

 

   

   Hiện nay, Trung tâm đã hình thành và hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực: Thử nghiệm (Vật liệu xây dựng, điện, Hóa lý và Vi sinh); Kiểm định (độ dài, khối lượng, dung tích, áp suất, điện – điện tử, hóa lý –mẫu chuẩn, nhiệt); Hiệu chuẩn (khối lượng, nhiệt, dung tích – lưu lượng, thời gian – tần số, độ dài, lực, hóa lý mẫu chuẩn). Từ ngày thành lập đến nay, hoạt động của Trung tâm phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng của Thành phố Cần Thơ nói riêng các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

 

 

 

       Trung tâm được đầu tư trang thiết bị với công nghệ hiện đại từ nhiều nguồn: viện trợ của UNIDO, Tổng cục TCĿLCL và của Thành phố cùng với đội ngũ 56 nhân lực (12 trên đại học) được đào tạo trong và ngoài nước có tay nghề, nhiệt tình, trách nhiệm và luôn áp dụng, cập nhật các phương pháp thử quốc gia, quốc tế ( TCVN, Standard methode, ASTM, AOAC...) nên đảm bảo độ chính xác cao. Các phòng thử nghiệm của Trung tâm đã được VILAS công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 từ năm 2001 và tiếp tục công nhận cho đến nay.

 

        Phương châm hoạt động "Chính xác - Trung thực - Kịp thời - Hiệu quả", là nguồn động lực thúc đẩy Trung tâm luôn nghiên cứu cải tiến chất lượng ngày càng được nâng cao để thoả mãn tốt nhất yêu cầu của khách hàng.