GIÁM ĐỊNH
Phục vụ quản lý Nhà nước và chất lượng và giám sát theo yêu cầu khách hàng
Cập nhật ngày: 26/09/11
  • Chất lượng công trình xây dựng.

 

  • Hàng hoá xuất nhập khẩu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận giám định chất lượng công trình

 

Thành viên thuộc mạng lưới xây dựng chất lượng công trình Việt Nam (hợp tác với Trung tâm công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam thuộc Cục giám định nhà nước và chất lượng công trình xây dựng)

 

Hoạt động thực hiện:

 

Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình xây dựng.

 

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ :

 

Đỗ Minh Trí

 

- Tell: 0292.3833213

 

- Mobile: 0989.700534