DỊCH VỤ KHÁC
Dịch Vụ Khác
Cập nhật ngày: 26/09/11
BẢO TRÌ - SỬA CHỮA
 
  • Các thiết bị thử nghiệm  
 
  • Các thiết bị đo lường
 
LẤY MẪU THỬ NGHIỆM
 
Thực hiện dịch vụ lấy mẫu hoặc thử nghiệm tại hiện trường, gồm
 
     - Các công trình xây dựng
 
     - Mẫu môi trường: nước, không khí, khí thải …
 
 
 
 
Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ:
 
KS. Dỗ Minh Trí_ Tell: 0292.3833213 _ Mobile : 0989 700534